Żłobek Gminny „Kraina Bobasa” w Dobrczu

Oficjalne otwarcie II części żłobka

     Dnia 22 lutego 2024 roku odbyło się oficjalne otwarcie II części Żłobka Gminnego "Kraina Bobasa" w Dobrczu. Rozbudowa placówki była możliwa dzięki pozyskanym funduszom z Krajowego Planu Odbudowy z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"  2022-2029.

     W uroczystości uczestniczył Wojewoda Kujawsko - Pomorski Pan Michał Sztybel. W swojej wypowiedzi podkreślił jak ważna jest kwestia rozbudowy opieki nad dziećmi najmłodszymi, min. po to, aby Rodzic mógł wrócić do pracy po narodzinach dziecka. 

Dzięki dofinansowaniu z KPO instytucja utworzyła dodatkowych 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W obecnej chwili w Żłobku Gminnym "Kraina Bobasa" opieką objętych jest 35 dzieci. Całość realizacji tego zadana wyniosła 592.335,68 zł, w tym  kwota z dofinansowania z KPO wynosiła 546.463,12 zł, pozostała kwota 45.572,56 to środki własne Gminy Dobrcz. 

    Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Żłobka złożyła podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w rozbudowę placówki. 

 

 

Autor: Emilia Lewandowska